PMP

Professional Boshqaruv (Menedjment) Dasturi (RMR) – biznes boshqaruvi sohasining turli yo'nalishlarida faoliyat yurituvchi mutaxassislarni tayorlash bo'yicha ikkinchi mutaxassislik dasturi  
hisoblanadi. Ilk RMR dasturi 2001 yilda tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunga qadar 1100 dan ortiq kishi bu dastur bo'icha taxsil olgan. Yapon hamda mahalliy ma'ruzachilar o'z ma'ruzalari,
amaliy misollari va mashqlari bilan tinglovchilarga biznesni muvaffaqiyatli tashkil qilish va yuritishni, hamda, xalqaro tajribani o'rganish, shu bilan birga yapon boshqaruvi (menedjmenti)
modelining o'ziga hos xususiyatlari bo'yicha bilim hamda amaliy ko'nikmalarni egallashga yordam beradilar. Ishtirokilar: amalda ish yuritayotgan, potentsial tadbirkorlar va, hususiy
korxonalarning bosh boshqaruvchilari (top menedjerlari).