Sertifikat

Seminarni muvaffaqiyatli tamomlagan ishtirokchilar sertifikatlar bilan taqdirlanadilar.